top of page

ANBI & Jaarverslagen

BarokOpera Amsterdam is door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor degenen die ons werk willen steunen.

In verband hiermede worden onze Financiële Rapporten alsmede onze achtergrond en missie op deze website gepubliceerd.

Klik hier om de jaarrekening 2021 te downloaden

Klik hier om de jaarrekening 2022 te downloaden

Klik hier om de jaarrekening 2023 te downloaden

Klik hier om het document missie en achtergrond te downloaden.

Klik hier voor het Uittreksel Handelsregister

Klik hier voor de Stichtingsstatuten

Klik hier voor nadere gegevens omtrent BarokOpera Amsterdam

Klik hier voor de Governance code cultuur

bottom of page